Størstedelen af Danmarks træpilleforbrug kommer fra udlandet

Størstedelen af Danmarks træpilleforbrug kommer fra udlandet

Inden for de seneste år har træpiller været et vigtigt brændstof i Danmark. Træpiller er et bæredygtigt brændstof, der er populært blandt danske husstande og virksomheder. Træpiller anvendes ofte som et alternativ til olie og gas, da det er billigere og mere miljøvenligt end andre brændstoffer.

Danmarks træpilleforbrug

Ifølge Danmarks Statistik er der i 2019 brugt omkring 2 millioner tons træpiller i Danmark. Dette tal er steget fra omkring 1,7 millioner tons i 2018. Træpillerne kommer primært fra danske skove, men en stor del af træpilleforbruget i Danmark stammer fra udlandet.

Her finder du mere information om træpille tilbud.

Udlandets træpilleforsyning

Udlandske træpiller kommer primært fra skove i Europa, især fra Sverige, Tyskland og Polen. I 2019 blev der importeret omkring 1,3 millioner tons træpiller til Danmark, hvilket udgør omkring 65% af det samlede træpilleforbrug.

Konklusion

Udlandsk træpilleforsyning har haft en stor indflydelse på Danmarks træpilleforbrug. Det har givet husstande og virksomheder mulighed for at få adgang til billigere og miljøvenlige brændstoffer. Med stigende efterspørgsel efter træpiller er der dog også en risiko for overforbrug, hvilket kan skade miljøet. Det er derfor vigtigt, at lokale myndigheder og virksomheder er opmærksomme på dette og sørger for at træpiller bruges på en bæredygtig måde.